ObservableCollection in WPF

posted in: C# | 0

Klassen ObservableCollection är en lista som implementerar gränssnittet INotifyPropertyChanged.
ObservableCollection representerar en dynamisk samling med automatiska notifieringar när element läggs till, tas bort eller uppdateras!

Bra exempel finns här (klicka på bilden)

WPF ObservableCollection
Källa: ObservableCollection in WPF